Skip til hoved indholdet
  Hjem Ungemiljø Linjefag

Linjefag

Profillinjer

For at skærpe Aarupskolens faglige og sociale profil yderligere, har vi valgt at kaste ekstra ressourcer ind i vores valgfag – eller profillinjer - som vi kalder fagene på Aarupskolen.

Profillinjerne består af seks vidt forskellige tilbud - samt mulighed for to eksterne studiekurser indenfor naturvidenskab og samfund & medier på Vestfyns Gymnasium.

Linjerne er obligatoriske og er placeret med fire ugentlige sammenhængende skematimer. Linjerne er placeret onsdag eftermiddag.

En linje strækker sig over et helt skoleår.

Der er tale om ligeværdige profillinjer, der favner fagligt bredt.

Eleverne får mulighed for at vælge noget til, der rummer muligheden for ekstraordinær faglig fordybelse og oplevelser indenfor specificerede fagområder. Og understøtter disse via en vekselvirkning mellem teori og praksis. 

Linjerne er en mulighed for at øge elevernes motivation og engagement yderligere, samt mulighed for at danne nye relationer på tværs af klasser og årgange, i en fase af deres skoleliv hvor den personlige udvikling for alvor sætter ind.

Vi håber, at vi med profillinjerne, hvor det sociale og det faglige finder fælles fodslag, kan udvikle og skabe et miljø, hvor eleverne finder sammen i sociale relationer ud fra interesser og faglige udfordringer.

Vi har valgt at indføre profillinjer på Aarupskolen for at:

 • styrke elevernes faglige kompetencer
 • eleverne kan indgå i nye sociale sammenhænge
 • give eleverne mulighed for selv at træffe et valg og dermed præge egen skolegang
 • tage udgangspunkt i elevernes ressourcer
 • skærpe elevernes nysgerrighed og appetit på at lære
 • øge elevernes motivation – fastholde lyst til læring
 • øge elevernes engagement - medbestemmelse
 • skabe nye udfordringer og muligheder
 • eleverne gennem deres valg opnår et større medansvar
 • skabe bedre rammer for såvel faglig som tværfaglig sammenhæng
 • skabe ekstra fagligt og socialt liv i vores overbygning
 • Understøtte involverede fag

Aarupskolen
Møllebakken 31
5560 Aarup

Telefon: 64 74 79 00
aarupskolen@assens.dk

Nyttige links