Skip til hoved indholdet
    Hjem Ungemiljø Goethe tysk på Aarupskolen

Goethe tysk på Aarupskolen

Tyskundervisningsforløb som forberedelse til Goethe-certifikater

 

Aarupskolen tilbyder elever på 9. årgang et komprimeret og intensivt 20-timers tyskundervisningsforløb som forberedelse til Goethe-certifikater.
Et tilbud til motiverede elever, der ønsker at dykke endnu dybere ned i faget og blive sprogligt udfordret.
Indstillingen af elever sker via årgangens tysklærere på baggrund af elevernes faglige niveau.
Undervisningen foregår onsdage i løbet af marts og april, hvor eleverne i perioden fritages for deres linjefag.
Formålet med undervisningen er at træne sig i at lytte, læse, skrive og tale tysk i realistiske og vedkommende hverdagssituationer såsom hverdag, familie, ferie, fritid og verdenssituationen.
Emnerne vil gennem den skriftlige og mundtlige dimension give eleverne mulighed for at tilegne sig færdigheder, så de kan gå til en frivillig eksamen og tage et internationalt anerkendt certifikat.
Goethe certifikater, der udstedes af Goethe-Instituttet – ambassadøren for det tyske sprog og kultur verden over – er anerkendt i hele verden og dermed gyldigt til uddannelsesinstitutioner i mange lande.
Goethe-Instituttets eksamener følger niveauerne i den fælles europæiske referenceramme for sprog, fra begyndere på niveau A1 til højest niveau C2 som er modersmålet.
Hovedparten af Aarupskolens tyskelever, der deltager i forberedelseskurset, befinder sig på niveau A2 og vil efter bestået prøve modtage den officielle og anerkendte dokumentation for deres tyskkundskaber.

Goethe-Institut Danmark

Aarupskolen
Møllebakken 31
5560 Aarup

Telefon: 64 74 79 00
aarupskolen@assens.dk

Nyttige links