Skip til hoved indholdet
    Hjem Børnemiljø 0. til 5. årgang

0. til 5. årgang

Velkommen til indskolingen

Rammerne

230 elever fordelt på to klasser på hver årgang.

1.-4. årgang har deres skolegang i den røde skolebygning og i pavillonen.

Skolens SFO har til huse i de ovenfor nævnte områder.

Store udearealer er tilknyttet indskolingsområdet.

0. årgang bor i den røde murstenbygning i den lille skolegård

Som indslusning til kommende 0. årgang, tilbyder vi i samarbejde med lokalområdets dagtilbud – Klar-Parat- Skolesnart – hvor dagtilbuddenes førskolegrupper flytter deres dagligdag op på skolen fra d. 1/5.

5. årgang – en udslusningsårgang -  har deres lokaler på egen gang på kamskolen – den store skole - hvor også ungemiljøet holder til.

5. årgang har ligeledes deres egne udearealer til disposition.

 

Det pædagogiske personale

Det pædagogiske personale er organiseret i klasse- og årgangsteam

Eleverne møder dagligt både lærere og pædagoger i undervisningen.

Klasselæreren er den centrale figur i klasse-/ årgangsteamet samt i forbindelse med forældresamarbejdet.

På hver årgang er der tilknyttet en SFO-pædagog, hvis primære opgave er trivsel.

Til at koordinere trivselsarbejdet på klassen /årgangen er der i indskolingen ansat en trivselskoordinator.

 

Trivsel

Trivsel er et af skolens tre værdiord.

De årlige obligatoriske trivselsmålinger anvendes til at sætte trivselsmål for klassen.

I forbindelse med skolens mange anderledes dage og bevægelsesdage, tænkes trivselsdelen ind i aktiviteterne.

Hver klasse i børnemiljøet har en venskabsklasse i ungemiljøet.

Der er hver dag i det lange middagsfrikvarter flere forskellige muligheder for at finde sig en frikvartersaktivitet, man kan dyrke i fællesskab med andre skolekammerater.

Skolen har også en legepatrulje, hvor elever fra ungemiljøet står klar med sjove aktiviteter for de yngste elever.

Aarupskolen
Møllebakken 31
5560 Aarup

Telefon: 64 74 79 00
aarupskolen@assens.dk

Nyttige links