SFO

Mit barn skal til arrangement efter SFO

Flere elever deltager dagligt i diverse arrangementer både på, men også udenfor skolen, mens de er i Kridthuset.

Derfor vil vi opfordre jer forældre til at tale med jeres børn om, hvordan de selv kan lære at holde øje med tiden - og dermed huske at passe deres aktivitet eller at komme hen til bussen.

Den ansatte medarbejder, som sidder i Rundetårn orienterer det øvrige personale om klokken hver hele og halve time.

I kan hjælpe jeres barn ved at give det er ur med, som der eksempelvis bipper, når barnet skal gå. For de børn der har en telefon, så kan det være relevant at lære dem ”alarm-funktionen”, så de selv kan lære at være opmærksomme på tiden.

Vi mener, at det er en del af det at gå i skole, og at være selvhjulpen, at man kan holde øje med tiden.

Vi er klar over, at der er tilfælde, hvor der er brug for at dispensere fra ovenstående, og så kan det i enkelte tilfælde træffes en aftale med primærpædagogen til jeres barn.