SFO

Kommunikation

Aarupskolen har en digital kommunikationspolitik - i Kridthuset foregår kommunikationen to steder. Den foregår både på Forældreintra og på mininstitution.dk.

Retningslinjer for afsendelse af daglige beskeder
ALLE BESKEDER i forbindelse med morgen- og eftermiddagspasningen SKAL foregå skriftligt via mininstitution.dk.
Beskeder skal være Kridthuset i hænde SENEST klokken 12.30.
Naturligvis kan ting kikse eller opstå akut - og så er vi selvfølgelig også behjælpelige efter deadline. Vi henstiller dog til, at I kun ringer ved de absolut nødvendige beskeder, som der ikke egner sig til en skriftlig meddelelse.

ForældreIntra
ForældreIntra er Aarupskolens kommunikationssystem, og alle medarbejdere forudsættes at orientere sig i LærerIntra/ForældreIntra minimum tre gange om ugen.

Mininstitution.dk
Mininstitution.dk er SFO’ens kommunikationssystem. Det skal blandt andet benyttes til daglige beskeder fra forældrene. Hvis der er en aftale med dit barns primære pædagog, om at barnet er selvbestemmer, så behøver du/I ikke at sende en daglig besked.
Derudover anvendes mininstitution.dk til at melde:
- Ferie og andre fridage
- Sygdom
- Barnets deltagelse i fødselsdage

Såfremt det skulle være ting, som I er usikre på, så er I mere end velkomne til at kontakte SFO-personalet