Mellemtrinnet

IT-patrulje

Aarupskolen begyndte allerede sidste skoleår på etablering af en IT-patrulje.  Vi har som mål,  at bruge IT-patruljen til at samle eleverne med jævne mellemrum for at udforske og lære nye programmer. Vi vil på denne måde udnytte elevernes aktive videndelingsformer, som ofte ses i uformelle kontekster til at implementere nye teknologier og medier i den daglige læringspraksis på skolen. Patruljeeleverne uddannes som superbrugere, som kan hjælpe elever og lærere i egen klasse, men også i andre klasser og sammenhænge. Eleverne får på denne måde et medansvar for spredning og kvalificering af IT på skolen.

Til IT-patruljen knyttes en eller flere kontaktlærere, som er med til at organisere møderne og komme med inspiration til nye IT-programmer, digitale læremidler, internettjenester m.v.

IT-patruljen er i første omgang tænkt som et tilbud til elever på mellemtrinnet. Elever og kontaktlærere gjorde sig sidste skoleår nogle meget værdifulde erfaringer med IT-patruljen som inddrages i forhold til det videre udviklingsarbejde med IT-patruljer. I den første IT-patrulje indgik kun elever fra 6. årgang. Vi har en ambition om, allerede i år, at udvide IT-patruljen til også at inddrage elever fra 4. og 5. klasse.

De overordnede mål for IT-patruljen på Aarupskolen:

  • At eleverne arbejder opsøgende og udforskende i forhold til nye teknologier.
  • At involvere eleverne og give dem mulighed for at udøve indflydelse på egen læring og bestemme hvilke arbejdsopgaver som skal prioriteres.
  • At styrke relationer og fællesskab for elever på tværs af årgange/aldersgrupper.
  • At give IT-patruljens deltagere mulighed for succesoplevelser.
  • At udvikle deltagernes evne til at samarbejde med andre.
  • At gøre elevens skoledag spændende og varieret.
  • At bruge mediepatruljen som aktive videre-formidlere til andre elever - både i forhold til at præsentere, men også i vejledningen af brugen
  • At IT-patruljen hjælper med videndeling i klasser og på fællessamlinger.
  • At IT-patruljen kan indgå i vurderinger af indkøb af nye digitale læringsmidler, samt supportere lærere i udbredelsen af brugen af disse.
  • Udbredelse af online læringsværktøjer samt web2 tjenester!