Mellemtrinnet

4. - 6. årgang

Velkommen til mellemtrinnet på Aarupskolen

Mellemtrinnet på Aarupskolen defineres som alle klasser på. 4. - 6. årgang.

Alle klasser på mellemtrinnet har én fast klasselærer. Klasselæreren udgør en central figur i relation til elevernes læring og trivsel, samt i forhold til forældresamarbejdet i klasserne.

Vi har deltaget i SDU’s officielle projekt om Trivsel og bevægelse i skolen. Vi har valgt at fortsætte med indsatsområderne fra dette projekt. I projektet sættes bl.a. fokus på:

  • ”Det gode frikvarter”
  • Brain breaks
  • Udvikling af nye frikvartersaktiviteter
  • Anderledes tilrettelagt undervisning i idræt

Det er vores mål, at eleverne generelt kommer til at bevæge sig mere i skoletiden og at bevægelse skal skabe glæde. I projektet har vi ligeledes fokus på, at gøre eleverne medskabende i forhold til planlægning og gennemførelse af aktiviteter. Eleverne skal have redskaber til at igangsætte frikvartersaktiviteter, således disse skaber grobund for succesoplevelser og styrket fællesskab.
Vi fortsætter med at udvikle projektet via forskellige workshops og temadage fordelt over hele skoleåret.

Vi bruger elevernes trivselsmålinger aktivt til at sætte trivselsmål for klassen. Klasseteamene gennemfører således særlige indsatser i forhold til 2 udvalgte trivselsmål for klassen. Vi forventer på denne måde at fremme trivsel i klasserne.

Vi planlægger særlige temaer til den understøttende undervisning. 

Vi afvikler mange forskellige temadage, bl.a. TRIMdagen, indendørs- og udendørs idrætsdage, Matematikkens dag i november og læsningens dag i foråret. Yderligere detaljer vedr. idræts-arrangementer på skolen kan ses via idrætskanon.

Ved årets skolefest i foråret, vil 5. årgang fremføre den årlige teaterforestilling for elever, søskende, forældre og bedsteforældre. Hele årgangen arbejder i perioden op til skolefesten tværfagligt og samarbejder om at udvikle og forme forestillingen. En stor oplevelse som alle ser frem til.

Årets lejrskole på 4. årgang går til Ribe, hvor naturen og Danmarkshistorien kommer i fokus.

På Aarupskolen har vi en IT-patrulje. IT-patruljen er en gruppe af elever som får et særligt ansvar for at hjælpe og understøtte med it og digitalisering på skolen. IT-patruljen kan bookes af lærere og elever og således fungere som hjælpere i forbindelse med afvikling af forskellige IT-indsatser. I projektet vil vi også gerne sætte fokus på elev-elev læring, dette vil der blive fokuseret på senere i forløbet.

Aarupskolen udleverer individuel bærbar computer til alle elever på mellemtrinnet. Computerne er til brug på skolen og må således ikke tages med hjem.

Ovennævnte er blot nogle blandt mange initiativer som bliver afviklet i løbet af et skoleår.