Indskolingen

Indskolingen

Information om indskolingen på Aarupskolen.

Velkommen til indskolingen

Indskolingen defineres som alle klasser fra 0. -3. årgang samt SFO´en, hvor ca. 180 børn har deres daglige gang før og efter skoletid.  Link til SFO

Alle klasser i indskolingen har én fast klasselærer. Klasselæreren udgør en central figur i relation til elevernes læring og trivsel, samt i forhold til forældresamarbejdet i klasserne.

I indskolingen møder eleverne dagligt lærere og pædagoger fra SFO´en. Pædagogerne læser timerne i lektiehjælp / fordybelsestid samt i den understøttende undervisning. Hver onsdag arbejdes der på tværs af klasser og årgange, når den understøttende undervisning ruller 10 forskellige stationer ud.

Derudover er der afsat støttetimer til klassen/årgangen, hvor pædagogernes primære arbejdsfelt er klassens/årgangens trivsel. Hver pædagog har lidt mere end halvdelen af sin arbejdstid i skolen.

Det pædagogiske personale er organiseret i klasseteam og årgangsteam ( fagteam), hvor det faglige og sociale på klassen/årgangen er på dagsordenen på teammøderne.

Sidste skoleår deltog vi - sammen med mellemtrinet - i Syddansk Universitets landsdækkende projekt om Trivsel og bevægelse i skolen. Projektet er nu afsluttet, men vi har valgt at fortsætte med indsatsområderne fra dette projekt, hvor fokus primært er rettet mod:

  • ”det gode frikvarter”
  • Brain breaks
  • Udvikling af nye frikvartersaktiviteter

Aarupskolen er en bevægelsesorienteret skole.  Målet er, at eleverne generelt kommer til at bevæge sig mere i skoletiden og at bevægelse skal skabe glæde. Vi fortsætter med at udvikle projektet via forskellige workshops og temadage fordelt over hele skoleåret.  Blandt andet Legepatruljen, pauseaktiviteter, legeaftaler, Walk & Talk med venskabsklassen.

Endvidere har Aarupskolen sin egen idrætskanon. Her vil de forskellige årgange komme igennem skolesportsforløb hvor bl.a. håndbold, badminton og tennis samt egne idrætsdage, som de ældste elever arrangerer.

Ud over allerede nævnte arrangementer, afvikles mange forskellige fælles temadage igen i år, bl.a. TRIMdagen, indendørs- og udendørs idrætsdage, Matematikkens dag i november og læsningens dag i foråret.

Vi bruger elevernes trivselsmålinger til aktivt at sætte trivselsmål for klassen. Klasseteamene gennemfører således særlige indsatser i forhold til to udvalgte trivselsmål for klassen. Vi forventer på denne måde at fremme trivsel i klasserne.

Ovennævnte er blot nogle blandt mange initiativer som bliver afviklet i løbet et skoleår. 

Med venlig hilsen

Søren Jakobsen  Afdelingsleder indskolingen.