Helhedsafdelingen

Pædagogik

Helhedsafdelingen arbejder ud fra en anerkendende tilgang, med udgangspunkt i det enkelte barns potentialer og styrkesider. Vi har en fælles antagelse om, at børn der trives har de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig både i faglige og sociale fællesskaber. Eleverne har brug foret roligt undervisningsmiljø med klare rammer, hvor professionelt personale sikrer hver enkelt elev de bedst mulige vilkår i forhold til relationer, sociale sammenhænge, individuelle hensyn som bygger på det enkelte barns særlige udfordringer og muligheder.

De fleste elever har tilknytningsforstyrrelser, og har svært ved at være i relation med andre børn og voksne, da det er svært at have tillid til andre. Det fordrer, at personalet er tydeligt og kærligt sikrer ro, rum og stabilitet, og at der konstant arbejdes efter ”det vi siger er også det vi gør”.