Helhedsafdelingen

Indslusning

Eleverne i Helhedsafdelingen bliver løbende vurderet på personalemøder, og med skolens ledelse og skolepsykolog omkring elevens mulighed for indslusning i en almenklasse.

 

Hvis det vurderes, at eleven fagligt og socialt vil kunne drage nytte af indslusning i en almenklasse, knyttes eleven til en klasse, og der iværksættes en indslusningsplan. Dette foregår i samarbejde med eleven og dennes omsorgspersoner, Helhedsafdelingens personale, og den kommende klasses klasseteam.