Helhedsafdelingen

Faglighed

Faglighed vægtes højt, og der arbejdes differentieret i både faglige og sociale kontekster. Der tages hensyn til det enkelte barns dagsform og vi tilstræber at møde barnet hvor det er. Der bruges i undervisningen visuelle støttesystemer der understøtter struktur og skaber forudsigelighed. Alle elever bliver testede af Aarupskolens vejledere når personalet mener, at eleverne kan honorere den kravsituation det er, at gennemføre en test.