Helhedsafdelingen

Beliggenhed

Helhedsafdelingen ligger i en fløj på Aarupskolen, hvor der er indrettet 3 klasseværelser, et samtalerum/pusterum, samt arealer til fællessamlinger og aktiviteter. Helhedsafdelingen bruger faglokaler som sløjd, billedkunst, madkundskab, håndarbejde og idræt i deres undervisning. Når der er anderledes dage på skolen vurderer personalet på Helhedsafdelingen individuelt for eleverne, i hvilket omfang, og på hvilke vilkår der deltages. Frikvartererne i Helhedsafdelingen ligger forskudt for frikvartererne i almendelen.