Fakta og information

Princip mod mobning

Aarupskolen arbejder aktivt for at forebygge mobning – alle skal have en skoledag i trygge rammer.

Skolen:

 • Mobning accepteres ikke i skolen, heller ikke på vej til og fra skole.

 • Eleverne støttes i at opbygge kompetencer til at forebygge og modarbejde mobningsadfærd.

 • Skoledagen skaber rammer for anerkendende og ægte relationer.

 • Alle på Aarupskolen handler ansvarligt i fællesskabet.

 • Der reageres på evt. sårende eller nedværdigende bemærkninger.

 • Inklusionsteamet inddrages efter behov.

 • Personalet er opmærksomme på at være gode rollemodeller.

 

Forældre:

 

 • Forældrene inddrages ved konstatering af mobning.

 • Opfordres til at støtte i ”nej-til-mobning”.

 • Forældre går i dialog med skolen og andre forældre ved mobbende adfærd - både fra egne og andre børn såvel som voksne!

 • Forældre bakker op om arrangementer i og omkring skolen.

 

Elever:

 • Tag afstand og bed om hjælp hvis man oplever mobning.