Fakta og information

Princip lejrskoler

Alle ekskursioner/lejrskoler skal have et fagligt og socialt indhold.

 

Skolen:

  • Der afholdes lejrskoler for 4./5. og 8./9. årgang.

  • Ekskursioner tilstræbes i år uden lejrskoler.

  • ELEVOPSPARINGSORDNINGER kan anvendes som tilskud til lejrskoler.

 

Forældre:

  • Omtaler lejrskoler/ekskursioner positivt.

  • Øver ”lejrskole” så eleverne er parate til at sove væk fra hjemmet.

  • Støtter så vidt som overhovedet muligt op om aktiviteterne.

  • Informerer klasselæreren hvis der er specielle tiltag/hensyn mht. deres barn forud for ekskursion/lejrskole.

 

Elever:

  • Bidrage med forslag til fagligt og socialt indhold.