Fakta og information

Princip for vikardækning

Det tilstræbes at alle lektioner dækkes af kompetente vikarer.

 

Skolen:

  • Elever i 0.- 5. klasse vikardækkes i alle lektioner.

  • Vikartimerne dækkes af de af skolens lærere, der har skemalagte vikartimer, inden eksterne vikarer tilkaldes.
  • Det tilstræbes at alle lektioner gennemføres.

  • Ved manglende vikardækning igangsættes klassen af skolens pædagogiske personale.

  • Ved længere sygdom tilstræbes det at samme vikar har klasserne.

 

Forældre:

  • Tilskyndes til at deres børn til arbejder positivt sammen med vikarer.

  • Informeres om længerevarende vikar perioder.

  • Forældre yder ekstra opmærksomhed/støtte til fag hvori deres børn har vikarer.

 

Elever:

  • Retter sig efter vikarens anvisninger.