Fakta og information

Princip for understøttende undervisning

Aarupskolen den 10.06.15

SJ/SP

 

På Aarupskolen er understøttende undervisning et element af skolens samlede undervisningstilbud, der skal bidrage til at hæve såvel den faglige- som sociale læring og trivslen på skolen.

 Det skal være et sammenhængende supplement, som understøtter kompetencer og færdigheder fra den fagopdelte undervisning.

 I den understøttende undervisning får eleverne mulighed for at lære på forskellige måder gennem varierede og differentierede forløb.