Fakta og information

Princip for understøttende undervisning

Understøttende undervisning skal bidrage til at løfte såvel den faglige som den sociale læring samt trivslen på skolen.

 

Skolen:

  • Understøttende undervisning giver elever mulighed for at lære på anderledes måder.

  • Understøttende undervisning muliggør differentierede elevforløb.

  • Understøttende undervisning er et sammenhængende supplement til den fagopdelte undervisning.

 

Forældre:

  • Tager kontakt/dialog hvis understøttende undervisning giver anledning til spørgsmål.

  • Støtter op om udfordninger (fagligt/socialt/indhold) som børnene måtte have.

  • Giver ekstra fokus på områder som deres børn modtager understøttende undervisning i.

 

Elever:

  • Søge indflydelse på indholdet af undervisningen.

  • Bidrage med forslag.