Fakta og information

Princip for skemalægning

Aarup, den 20. marts 2015

Ringetider ajourført 11/10-19

 

Skoledagen er inddelt i følgende Lektioner:

1. lektion: 08.15 - 09.00

Modul

2. lektion: 09.00 - 09.45

Pause: 09.45 – 10.00

Pause

3. lektion: 10.00 - 10.45

Modul

4. lektion: 10.45 - 11.30

Spisepause: 11.30 – 11.45 (0./6)

Pause: 11.45 – 12.00

Pause: 11.30 – 12.00 (7./9.)

Pause

5. lektion: 12.00 - 12.45

Modul

6. lektion: 12.45 – 13.30

Pause: 13.30 – 13.45

Pause

7. lektion: 13.45 – 14.30(15)

Modul

8. lektion: 14.30 – 15.15

 

 • Det tilstræbes at alle årgange får parallellagt min. 2 lektioner i hen-holdsvis dansk og matematik.
 • På årgange med tilknyttede holddelingstimer, parallellægges alle holdde-lingstimer på årgangen.
 • Det tilstræbes at 1. og 2. årgang har dansk hver dag.
 • Aarupskolen tilstræber modulopdeling af lektionerne.
 • Børnehaveklasse - 3. klasse slutter undervisningen kl. 13.30 mandag, tirsdag og fredag, kl. 14.15 onsdag og torsdag.
 • Klasserne skal altid møde kl. 08.15. Dog ikke 7. årgang, der i den periode hvor de går til konfirmationsforberedelse, først møder på skolen kl. 10.00.
 • Det tilstræbes, at klasselæreren har timer i klassen hver dag.
 • Det tilstræbes, at en klasse ikke har samme lærer en hel dag.
 • Det tilstræbes at tysk i 5. - 7. klasse lægges som enkelttimer.
 • Lærerskemaerne udarbejdes så disse optimerer lærernes forberedel-sesbetingelser. Alle lærere spørges inden skemalægningen om deres øn-ske.
 • Individuelle ønsker/ønsker fra lærerteam prioriteres i forhold til skolens pædagogiske mål. Prioriteringen udarbejdes af ledelsen og skemalægge-ren.