Fakta og information

Princip for skemalægning

Det tilstræbes at fagene læses af lærer med linjefag/linjefagslignende kompetencer i det pågældende fag.

 

Skemalægning planlægges desuden ift. optimering af indlæring og pædagogik.

 

Skolen:

  • Det tilstræbes at alle årgange får parallellagt min. 2 lektioner i henholdsvis dansk og matematik.

  • Det tilstræbes at 1. og 2. årgang har dansk hver dag.

  • Aarupskolen tilstræber modulopdeling af lektionerne.

  • Det tilstræbes, at klasselæreren har timer i klassen hver dag.

  • Det tilstræbes, at en klasse ikke har samme lærer en hel dag.   
  • Det tilstræbes, at planlægge med en længere pause midt på dagen.

 

Forældre:

  • Retter henvendelse til skolen hvis der observeres mistrivsel i fag med uhensigtsmæssig skemalægning.