Fakta og information

Princip for orientering om udbytte af undervisning

Orientering til hjemmene bygger på en løbende kontakt omkring den enkelte elevs udbytte af undervisningen.


Skolen:

  • I hver klasse afholdes der mindst 3 direkte årlige forældrekontakter f.eks. 1 forældremøde og 2 forældresamtaler.

  • Orientering til hjemmet sker via elevplaner der er tilgængelige i Meebook og opdateres efter behov og minimum 2 gange hvert skoleår.

Forældre:

  • Holder sig orienteret via MeeBook og Aula.

  • Kvitterer for henvendelse/orientering så dialog kan opretholdes.

  • Tager kontakt til relevant personale/ledelse hvis der er tvivl om udbyttet af skolegangen.

  • Deltager i de direkte årlige forældremøder/-samtaler.

  • Respekterer klassernes interne aftaler omkring kommunikation.

Elever:

  • Involvere/orientere deres forældre om skolegangen.

  • Aktive i forbindelse med elevsamtaler.

  • Laver sine lektier.