Fakta og information

Princip for ordensregler

Eleverne skal i alle tilfælde rette sig efter lærernes anvisning.

 • Man taler pænt til hinanden både mundtligt og digitalt.
 • Alle klasser udarbejder samværsregler for klassen.

På vejen til og fra skole:

 • Vær omhyggelig med at overholde færdselsreglerne.
 • Skolepatruljens anvisninger skal ubetinget følges.
 • Cykler og knallerter skal trækkes på skolens parkeringsplads på fortovet.
 • Cykler og knallerter skal parkeres i cykelskuret, eller på flisearealet ved boldbanen.

I frikvartererne:

 • Du må opholde dig i grønnegårdene nær din klasse.
 • Du må opholde dig på gangstien og i hegnet for enden af den store skole.
 • Du må opholde dig og lege i skolegården, på boldbanerne eller i SFO haven.
 • Den lille skolegård, SFO-haven, legepladsen bag 0. klassernes bygning er for elever i bhkl. til 3. kl.
 • Den store skolegård er for elever fra 4. til 9. kl.
 • På sportspladsen må du spille bold og kaste med sne.
 • Den halve og den hele boldbane må benyttes af alle.
 • Alle elever har tilstedeværelsespligt på skolen. Dette betyder, at eleverne skal befinde sig på skolens område fra de møder til de har fri.
  Tilstedeværelsespligten er altid gældende, medmindre andet er aftalt i
  forbindelse med undervisningen.

I skolen:

 • Dine bøger og hæfter skal bære dit navn og bindes ind.
 • Mishandling af bøger og skolemateriel kan medføre erstatningskrav.
 • Forsømmelser meddeles skriftligt og med årsag til klasselæreren på intra.
 • Anmodning om fritagelse afleveres skriftligt:
  - for enkelttimer til faglæreren
  - for én dag til klasselæreren
  - for mere end en dag til skoleinspektøren/viceinspektøren