Fakta og information

Princip for forældrerepræsentanternes rolle

Aarup, den 27. juni 2017

  

PRINCIP:

Der vælges repræsentanter for forældrene i alle klasser til at arbejde for sammenholdet mellem forældrene, og være bindeled til skolen.

 Alle klasser har inden 1.10 i skoleåret valgt mindst 2 forældre til at være repræsentanter for klassen.

 

SKOLEBESTYRELSENS IDEKATALOG TIL FORÆLDREREPRÆSENTANTERNES ARBEJDE:

 

1. Hjælpe nye børn/forældre til rette:

-telefonisk/personlig kontakt (kun efter ønske fra de nye børn/forældre).

Klasselæreren kan her inddrage forældrerepræsentanterne ved modtagelse af nye børn/forældre.

 • afholdelse af forældremøder i forbindelse med modtagelse af nye børn/forældre.

 

2. Sociale arrangementer for klassen:

 • skovture
 • fester for klassen
 • hjælpe med arrangere lejrture m.v.

 

3. Fremme samarbejdet forældrene imellem:

 • arrangere forældremøder med lærer
 • sociale arrangementer (f.eks. hyggeaftener)
 • foredragsaftener
 • andre arrangementer vedr. klassen eller på tværs af klasserne.

 

4. Fremme skole/hjemsamarbejdet:

 • deltage i ca. 2 årlige møder med skolebestyrelsen
 • være formidler af emner til skolebestyrelsen
 • støtte skolens arrangementer
 • støtte lærerne i deres arbejde med klassen og forældrene såvel socialt som praktisk.
 • støtte ved sociale arrangementer i forbindelse med sammenlægning af 7. klasserne.

 

5. Hvad kan lærerne bruge forældrerepræsentanterne til:

 • rette henvendelse til repræsentanterne ved problemer i klassen
 • være behjælpelig med delegering af opgaver ved arrangementer i klassen el. lign.
 • være gæstelærer (ressourcebank)
 • repræsentanterne bør have et fast punkt på dagsordenen ved forældremøder til orientering om møderne med skolebestyrelsen, samt til orientering om kommende arrangementer i klassen.

 

6. Hvad kan forældrene bruge repræsentanterne til:

 • rette henvendelse ved problemer i klassen
 • rette henvendelse for eventuelle oplysninger om skolen.
 • oprette klassekasse, hvor eleverne har mulighed for opsparing til ture m.v. (Her kan indbetales et fastsat beløb, og eventuelle overskud fra div. arrangementer kan sættes ind på kontoen).
 • arrangere, at der bliver fotograferet i forbindelse med diverse arrangementer i klassen.
 • fremlægge nye ideer og tiltag (både i klassen og i skolebestyrelsen)