Fakta og information

Princip for fællesskaber

Aarupskolen den 14.01.16

PS/SP

  

At skabe gode fællesskaber er en vedvarende proces, der handler om at skabe/etablere åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle skolens elever trives og oplever sig som aktive deltagere i det faglige og sociale fællesskab.

På Aarupskolen bliver alle elever set, anerkendt og værdsat som de unikke personer de er og dermed sikres en faglig, personlig og social udvikling.

Alle involverede aktører deltager aktivt i et tæt samarbejde og føler medansvar for at, respektere og værdsætte hver enkelt elev.