Fakta og information

Princip for differentieret undervisning

Undervisningen tilpasses så det udfordrer alle elever individuelt – både fagligt og socialt.

 

Skolen:

  • Undervisningen differentieres fagligt og socialt så alle har mulighed for at lære mest muligt.

  • Lærerne differentierer undervisningen så hver elev udfordres optimalt inden for fællesskabets muligheder.

 

Forældre:

  • Tager kontakt/dialog til relevante personale hvis differentieret undervisning giver anledning til spørgsmål.

  • Støtter op om barnet og undervisningen.

 

Elever:

  • Engagerer sig i undervisningen.

  • Søge indflydelse på undervisningens indhold og planlægning.

  • Arbejde målrettet på at blive dygtigere.