Fakta og information

Princip digital etik

Aarupskolen er en digital skole, hvor der arbejdes på god online opførsel, digital forståelse og digital social trivsel.

Skolen:

  • Underviser i digitale retningsliner og love.

  • Har en politik om digital adgang.

  • Kommunikerer klart omkring digital etisk overtrædelse, set fra skolens side.

  • Opfatter bl.a. digital etik til at omfatte billeder, kommunikation, online in-/eksklusion, video distribution/fremvisning.

Forældre:

  • Snakker med deres børn omkring opførsel på digitale platforme (app’s, i online spil, sociale netværk mv.)

  • Udviser selv god digital etik på platforme hvor deres børn har tilgang.

  • Tilskyndes kraftigt til at informere (større) børn om gældede love og regler inden for digital distribution.

  • Tilskyndes til at håndtere (mindre) børns adgang til visse digitale områder (videoer, billeder, app’s, spil).

 

Elever:

  • Efterleve klassens og skolens regler på området.