Fakta og information

Ledige stillinger

Engageret og visionær børnehaveklasseleder til Aarupskolen

Hos Aarupskolen søger vi en engageret og visionær børnehaveklasseleder på fuld tid.

 

Du skal have lyst og evne til at bidrage til en hverdag kendetegnet af:

 • en legende tilgang til læring
 • vores værdier: trivsel, bevægelse og læring
 • øje for det enkelte barns ressourcer og behov
 • faglig progression og succesoplevelser for børnene
 • de seks kompetenceområder for børnehaveklasse og en fagrække med bl.a. dansk, matematik, svømning, sang/musik, idræt og billedkunst

Vi tilbyder:

 • et godt og trygt sted at arbejde, hvor trivsel vægtes højt
 • et forpligtende samarbejde med børnehaveklasselederen i den anden børnehaveklasse, samt samarbejde med de to dansklærere og matematiklærere, som overtager klasserne på 1. årgang
 • en super god skole at være ansat på, med mange gode og dygtige kollegaer

 

Hvem er du?

Vi forventer, at du har en pædagogisk uddannelse og gerne erfaring fra en lignende stilling.

Derudover forventer vi, at du:

 • kan samarbejde og kommunikere anerkendende med elever, forældre og kollegaer
 • har flair for klasserumsledelse og kan skabe relationer
 • kan skabe læringsrum for eleverne både inde og ude
 • har erfaring med at anvende IT
 • kan stille dig op foran større forsamlinger som eksempelvis forældremøder
 • har viden om og gerne erfaring med begynderlæsning og begyndermatematik

Socialpædagog til Aarupskolens Helhedsafdeling

Hos Helhedsafdelingen på Aarupskolen søger vi en fagligt velkvalificeret pædagog, som kan bidrage til det socialpædagogiske og helhedsorienterede arbejde med vores elever og forældre.
Helt konkret vil du være en del af vores morgenåbning i vores SFO hver dag, mandag - fredag kl 06.30-08.00, og efterfølgende være støttepædagog i Helhedsafdelingen.
Derudover kan der også være tale om enkelte eftermiddage i SFO’en. 

 

Hvem er du?

Vi forventer, at du:

 • er omstillingsparat og fleksibel
 • er tydelig i din adfærd og i din kommunikation
 • kan håndtere pludselige retningsskift/pædagogiske problemstillinger i skolehverdagen
 • har kompetencer til at samarbejde tværfagligt og sætte din viden i spil i forhold til andre faggrupper
 • har gode samarbejdsevner, vægter kollegial sparring og det nære teamsamarbejde højt