Fakta og information

Princip for ordensregler

Eleverne skal i alle tilfælde rette sig efter lærernes anvisning.

På vejen til og fra skole:

 • Vær omhyggelig med at overholde færdselsreglerne.
 • Skolepatruljens anvisninger skal ubetinget følges.
 • Cykler og knallerter skal trækkes på skolens parkeringsplads på fortovet.
 • Cykler og knallerter skal parkeres i cykelskuret, eller på flisearealet ved boldbanen.

  I frikvartererne:

 • Du må opholde dig i grønnegårdene nær din klasse.
 • Du må opholde dig på gangstien og i hegnet for enden af den store skole.
 • Du må opholde dig og lege i skolegården, på boldbanerne eller i SFO ha-ven.
 • Den lille skolegård, SFO-haven, legepladsen bag 0. klassernes bygning er for elever i bhkl. til 3. kl.
 • Den store skolegård er for elever fra 4. til 9. kl.
 • På sportspladsen må du spille bold og kaste med sne.
 • Den halve og den hele boldbane må benyttes af alle.
 • Alle elever har tilstedeværelsespligt på skolen. Dette betyder, at elever-ne skal befinde sig på skolens område fra de møder til de har fri.
  Tilstedeværelsespligten er altid gældende, medmindre andet er aftalt i
  forbindelse med undervisningen.

  I skolen:

 • Dine bøger og hæfter skal bære dit navn og bindes ind.
 • Mishandling af bøger og skolemateriel kan medføre erstatningskrav.
 • Forsømmelser meddeles skriftligt og med årsag til klasselæreren på intra.
 • Anmodning om fritagelse afleveres skriftligt:
  - for enkelttimer til faglæreren
  - for én dag til klasselæreren
  - for mere end en dag til skoleinspektøren/viceinspektøren